“Chiến lược siêu nhận thức” giúp bất cứ ai có thể ghi nhớ đến 90% nội dung mà họ đã đọc

Đọc không phải là một cuộc đua – hãy dành thời gian để học, nhớ lại và suy ngẫm